.ff-form .ff-powered-img img { border: solid 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 6px; width: auto; height: 0; }
top of page
Zoeken
  • beyersfilip

Dicht uw strategische kloof

Denkers komen van Venus, doeners van Mars. En daarop rijdt elke organisatie zich vast:

  • Een kleine groep denkers bepaalt de strategie: de juiste dingen doen.

  • Een grote groep doeners voert de strategie uit: de dingen juist doen.


Broodnodige context ontbreekt

Waarom slagen de doeners er maar niet in om het plan van de denkers uit te voeren? Niet omdat ze van slechte wil zijn, wel omdat ze in hun huidige context vastzitten. Ja, de globale doelstelling snappen ze wel. Maar: • Wat is mijn aandeel in de globale doelstelling? • Hoe dragen mijn verbeterprojecten bij aan het geheel? • Wat verwacht men concreet van mij? • Welke KPI’s meet men en waarom? • Hoe weet ik waar ik sta? Waar mijn team staat? • Wie houdt mij op het juiste pad? • Welke vaardigheden moet ik aanscherpen? • Waar kan ik met mijn ideeën terecht? • Hoe ventileer ik mijn frustraties, irritaties of angsten?

Wanhopig watertrappelen

Duizenden vragen van honderden mensen creëren een onontwarbaar kluwen rond de doelstelling: een mengelmoes van interpretaties van eigen doelstellingen, verbeterprojecten, processen en KPI’s.

Iedere medewerker watertrappelt om het hoofd boven water te houden, tot hij moedeloos kopje onder gaat. Intussen holt het middenmanagement van het ene brandje naar het andere, tot het zélf uitgeblust is. En de directie de doelstelling noodgedwongen bijstelt.

Mars meets Venus

Hoe verzoent OptimEyes de denkers van Venus en de doeners van Mars? Eenvoudig, door iedere medewerker en elk team informatie op maat te bieden.


OptimEyes moduleert de omgeving van ieder team, iedere medewerker, met de vier bouwstenen: doelstelling, project, proces en KPI. En kijk, plots lukt het wél: de medewerker begrijpt hoe hij past in het plaatje en wat er precies van hem wordt verwacht. Gevolg: hij engageert zich.

Stilstaand water wordt rivier

Iedere medewerker, elk team de juiste inzichten op het juiste moment in het juiste formaat aanbieden? Dat lukt geen mens. Maar net daar is de OptimEyes-software bijzonder efficiënt, eens ze op maat van uw traject is gekneed.

Uw contextueel uitvoerings- en informatiesysteem is geboren!

Dat neemt de managers alle routinetaken uit handen.

Stilstaand water wordt een rivier. Medewerkers sturen zichzelf aan. En lukt dat even niet? Dan alarmeert het systeem in real time de manager, die ingrijpt.

Rivier wordt stroomversnelling

Het systeem toont zijn fenomenale kracht met de ingebouwde, gestructureerde feedbackroutines vanuit iedere medewerker: • “Waarom ging er iets mis?” • “Hoe was je dag?” • “Wat verliep vlekkeloos en waarom?” • “Waaraan schenk je morgen extra aandacht?” • “Welke ideeën heb je om het proces te verbeteren?”

Menselijk neuraal netwerk

Door het gestandaardiseerd delen van al die info vanuit ieders context, ontstaat een menselijk neuraal netwerk. Dat leert zienderogen bij, wat het bedrijf én ieders motivatie ten goede komt. Die stroomversnelling zorgt ervoor dat u er zeker van mag zijn dat u de bedrijfsdoelstelling op het einde van de rit haalt. Want u verzoende met OptimEyes de denkers van Venus en de doeners van Mars. U dichtte de strategische kloof.


32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page