U bent onze alfa en omega
 

Wat OptimEyes anders dan alle anderen maakt? Dat het zijn scala van expertises op één enkel verlangen richt: ervoor zorgen dat u uw doelstellingen realiseert. Hoe?

  • Door van u zijn alfa en omega te maken.

  • Door de strategische kloof te dichten die gaapt tussen de denkers en de doeners.

  • Door de kracht van al uw data te combineren met de daadkracht van ieder van uw medewerkers.

Verander uw:

BUSINESS
(top-down)

MARKT & STRATEGIE

REILEN & ZEILEN

(bottom-up)

PROCESSEN

ORGANISATIE
(multidirectioneel)
 

MENSEN & CULTUUR

Hoe we u in elk van deze domeinen naar het gegarandeerde resultaat begeleiden? Door de optimale mix van onze methode, onze experten en ons platform. Waarbij ons oog voor optimalisatie elk obstakel spot dat uw succes in de weg staat. Om het vervolgens aan te pakken door de kracht van data en mensen te combineren.

Alles wat wij doen, begint bij u

 
De omega kent u van bij de start. Want wat ook het project is, wij kennen maar één eindresultaat: u die uw doelstelling realiseert.

 
Ook de alfa bent u. Of correcter: is uw probleem of uw ambitie. En de verandering die hiervoor nodig is in een van de drie hoofdomeinen: uw globale business, uw organisatie of het dagelijkse reilen en zeilen van uw bedrijf.

 

Wij dichten uw strategische kloof

 
Denkers komen van Venus, doeners van Mars.
En daarop rijdt elke organisatie zich vast:

  • Een kleine groep denkers bepaalt de strategie: de juiste dingen doen.

  • Een grote groep doeners voert de strategie uit: de dingen juist doet.

 

 

 

 

  

Broodnodige context ontbreekt
 

Waarom slagen de doeners er maar niet in om het plan van de denkers uit te voeren? Niet omdat ze van slechte wil zijn, wel omdat ze in hun huidige context vastzitten. 

Ja, de globale doelstelling snappen ze wel. Maar:
•    Wat is mijn aandeel in de globale doelstelling? 
•    Hoe dragen mijn verbeterprojecten bij aan het geheel?
•    Wat verwacht men concreet van mij?
•    Welke KPI’s meet men en waarom?
•    Hoe weet ik waar ik sta? Waar mijn team staat?
•    Wie houdt mij op het juiste pad?
•    Welke vaardigheden moet ik aanscherpen?
•    Waar kan ik met mijn ideeën terecht?
•    Hoe ventileer ik mijn frustraties, irritaties of angsten?
 
 

Wanhopig watertrappelen
  
Duizenden vragen van honderden mensen creëren een onontwarbaar kluwen rond de doelstelling: een mengelmoes van interpretaties van eigen doelstellingen, verbeterprojecten, processen en KPI’s.

 

Iedere medewerker watertrappelt om het hoofd boven water te houden, tot hij moedeloos kopje onder gaat.

 

Intussen holt het middenmanagement van het ene brandje naar het andere, tot het zélf uitgeblust is. En de directie de doelstelling noodgedwongen bijstelt.
 
 

Mars meets Venus
 
Hoe verzoent OptimEyes de denkers van Venus en de doeners van Mars?
Eenvoudig, door iedere medewerker en elk team informatie op maat te bieden. 
 

 

 


 

optimeyes-banner-marketingstrategie.png
optimeyes-banner-slimwerken.png

OptimEyes moduleert de omgeving van ieder team, iedere medewerker, met de vier bouwstenen: doelstelling, project, proces en KPI. 

En kijk, plots lukt het wél: de medewerker begrijpt hoe hij past in het plaatje en wat er precies van hem wordt verwacht. Gevolg: hij engageert zich.
 
 

Stilstaand water wordt rivier
 
Iedere medewerker, elk team de juiste inzichten op het juiste moment in het juiste formaat aanbieden? Dat lukt geen mens. Maar laat net daar de OptimEyes-software bijzonder efficiënt in zijn, nadat ze op maat van uw project of traject gekneed is. 

 

Uw contextueel uitvoerings- en informatiesysteem is geboren!

Dat neemt de managers alle routinetaken uit handen.

 

Stilstaand water wordt een rivier. Medewerkers sturen zichzelf aan. En lukt dat even niet? Dan alarmeert het systeem in real time de manager, die ingrijpt.

 

 

 

 

 


 
 

Rivier wordt stroomversnelling
 
Het systeem toont zijn fenomenale kracht met de ingebouwde, gestructureerde feedbackroutines vanuit iedere medewerker:
•    “Waarom ging er iets mis?” 
•    “Hoe was je dag?”
•    “Wat verliep vlekkeloos en waarom?”
•    “Waaraan schenk je morgen extra aandacht?”
•    “Welke ideeën heb je om het proces te verbeteren?”

 
 

Menselijk neuraal netwerk 
 
Door het gestandaardiseerd delen van al die info vanuit ieders context, ontstaat een menselijk neuraal netwerk. Dat leert zienderogen bij, wat het bedrijf én ieders motivatie ten goede komt.
 
Die stroomversnelling zorgt ervoor dat u er zeker van mag zijn dat u de bedrijfsdoelstelling op het einde van de rit haalt. 
 
Want u verzoende met OptimEyes de denkers van Venus en de doeners van Mars. U dichtte de strategische kloof.

 
 

optimeyes-banner-zelfsturendeteams.png

7 managementprocessen 
 
 

Dit schema koppelt de OptimEyes-bouwstenen aan de managementprocessen.

  • Blauwe kaders: de vier bouwstenen waarmee OptimEyes voor elk team de omgeving kneedt waarin het optimaal bijdraagt aan het uitvoeren van uw strategie: doelstelling, project, proces en KPI.

  • Genummerde cirkeltjes: de zeven managementactiviteiten die hiervoor nodig zijn.

  • De OptimEyes business health matrix-survey legt bloot welke managementactiviteiten de uitvoering van de strategie hypothekeren.

 
 

optimeyes-banner-vertragendebedrijfsproc
 
 
Afbeelding1.jpg
1024px-CRH_logo.svg.png
deneve logo.jpg
Logo bleckmann.png